+48 22 398 84 24
11.00 - 13.00

Cennik

Nazwa usługi Cena w NOK
Ekspresowe tłumaczenie pisemne (na jęz. polski) 165
Ekspresowe tłumaczenie pisemne wraz z doradztwem 200
Wypełnienie wniosku o kartę podatkową lub zamówienie karty podatkowej przez portal Altinn 250
Wypełnienie wniosku o zmianę adresu (korespondencyjnego lub meldunkowego) 250
Kontakt telefoniczny (NAV, Urząd Skarbowy, Urząd Poborcy Podatkowego, bank) 375
Wypełnienie wniosku o wydanie druku E106 (HELFO) 375
Zarejestrowanie wniosku o wydanie pozwolenia na pobyt (UDI) 550
Utworzenie dokumentu (skargi, odwołania, podania, wniosku) 250-625
Wypełnienie wniosków o zasiłek rodzinny lub opiekuńczy 750
Wypełnienie i dostarczenie zeznania podatkowego do norweskiego Urzędu Skarbowego 950
Wypełnienie wniosków o zasiłek rodzinny i opiekuńczy jednocześnie 1250
Wypełnienie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (także tzw. „permittering”) 750
Rejestracja na stronie NAV jako poszukującego pracy wraz z rejestracją CV (zasiłek postojowy i dla bezrobotnych) 550
Korekta rozliczenia podatkowego (Skarga na rozliczenie podatkowe) 950
Utworzenie maila do instytucji lub firmy norweskiej 250
Wypełnienie wniosku o wydanie druku A1 375
Wypełnienie wniosku o wznowienie zasiłku postojowego (praca nie dłuższa niż 6 tygodni) 375
Wypełnienie wniosku o przyznanie zasiłku rehabilitacyjnego (AAP) 875
Wypełnienie wniosku o wydanie druku E123 375
Wysłanie wniosków do Norwegii (wysyłka pocztą tradycyjną lub poprzez BankID) 125
Usługa konsultacyjna (doradztwo) 130

Ceny podane są w koronach norweskich (NOK) i zawierają polski podatek VAT w wysokości 23%.

Płatność za usługę następuje na podstawie polskiej faktury VAT, wysyłanej po wykonaniu przez nas zlecenia.

Na fakturze VAT podana jest zarówno kwota w koronach norweskich (NOK), jak i kwota w polskich złotych (PLN). Korony
norweskie przeliczane są na złotówki po średnim kursie NBP z dnia roboczego, poprzedzającego wystawienie faktury.

Przelew bankowy można wykonać zarówno na konto w Polsce (Pekao SA) jak i w Norwegii (SMN1).

Jedna strona nieprzysięgłego tłumaczenia pisemnego to 1600 znaków, liczona bez spacji.

Tłumaczenia przysięgłe rozliczane są od strony przetłumaczonego tekstu (165 NOK za jedną stronę przetłumaczonego tekstu)

Formularze do pobrania

Pobierz formularz