+48 22 398 84 24
11.00 - 13.00

Opis usługi „Zeznanie podatkowe 2018”

Usługa „Zeznanie podatkowe 2018” kosztuje 950 NOK i obejmuje:

 • wypełnienie zeznania podatkowego
 • wysyłkę zeznania podatkowego do norweskiego Urzędu Skarbowego (pocztą tradycyjną lub elektronicznie, poprzez portal Altinn)
 • przesłanie potwierdzenia wysłania zeznania razem z symulacją należnego podatku uwzględniającego wszystkie wpisane ulgi
 • przetłumaczenie każdej informacji, która może przyjść z Urzędu Skarbowego w okresie oczekiwania na końcowe rozliczenie podatkowe
 • dostarczenie do Urzędu Skarbowego odpowiednich załączników lub informacji, którą mogą być wymagane w okresie rozpatrywania zeznania podatkowego
 • kontrolę końcowego rozliczenia podatkowego pod kątem przyznanych ulg i wysokości naliczonego podatku
 • napisanie i wysłanie skargi na końcowe rozliczenie podatkowe, w przypadku, gdy błąd leży po stronie Urzędu Skarbowego (np. brak uwzględnienia ulgi wpisanej do zeznania podatkowego).

Schemat realizacji usługi:

 • klient dostarcza uzupełniony formularz razem z niezbędnymi załącznikami (pocztą e-mail lub pocztą tradycyjną)
 • pracownik MMK24 potwierdza przyjęcie zlecenia, sprawdza poprawność formularza i załączników oraz informuje o przewidywanym terminie wykonania usługi
 • MMK24 wykonuje usługę
 • klient otrzymuje potwierdzenie wykonania usługi oraz fakturę

Szczegóły:

 • wysyłka zeznań w formie elektronicznej (poprzez portal Altinn), możliwa jest od dnia 4. kwietnia 2019 – dopiero wtedy norweski Urząd Skarbowy zamieści zeznania podatkowe, które po uzupełnieniu będzie można wysłać
 • zeznania w formie papierowej będą wysyłane przez norweski Urząd Skarbowy pocztą tradycyjną od dnia 4. kwietnia 2019. Podatnicy otrzymają zatem zeznania pocztą najwcześniej 6. kwietnia (dostarczenie papierowego zeznania pod adres Polski zajmie kilka dni dłużej)
 • jeśli zeznanie będzie wysyłane do norweskiego Urzędu Skarbowego elektronicznie (za pomocą kodów MinID, Altinn lub BankID) to nie ma potrzeby czekać na papierowe zeznanie podatkowe (nie jest ono potrzebne do wykonania usługi przez MMKonsult24)

Formularze do pobrania

Pobierz formularz