+48 22 398 84 24

Opis usługi „Polska deklaracja PIT + PIT-ZG za rok 2021”

Usługa “Polska deklaracja PIT + PIT-ZG” kosztuje 595 NOK i obejmuje:

  • wypełnienie deklaracji PIT-36/37 + PIT-ZG na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym, 
  • wysyłkę deklaracji do polskiego Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej (jeśli klient poda dokładną kwotę przychodu za rok 2020) lub przesłanie uzupełnionej deklaracji do klienta (jeśli nie będzie możliwe dostarczenie jej do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej),
  • przesłanie potwierdzenia wykonania usługi razem z symulacją należnego podatku uwzględniającego wszystkie wpisane ulgi,
  • kontrolę końcowego rozliczenia podatkowego pod kątem przyznanych ulg i wysokości naliczonego podatku,
  • napisanie i wysłanie skargi na końcowe rozliczenie podatkowe, w przypadku, gdy błąd leży po stronie Urzędu Skarbowego (np. brak uwzględnienia ulgi wpisanej do zeznania podatkowego).

Schemat realizacji usługi:

  • klient dostarcza uzupełniony formularz podatkowy razem z niezbędnymi załącznikami (pocztą e-mail lub pocztą tradycyjną),
  • pracownik MMK24 potwierdza przyjęcie zlecenia, sprawdza poprawność formularza i załączników oraz informuje o przewidywanym terminie wykonania usługi,
  • MMK24 wykonuje usługę,
  • klient otrzymuje potwierdzenie wykonania usługi oraz fakturę.

Szczegóły:

  • przygotowanie deklaracji PIT-36/37/ZG możliwe będzie od 15 lutego 2022, bo dopiero wtedy rusza platforma e-deklaracje.

Formularze do pobrania

Pobierz formularz