+48 22 398 84 24

Cennik

Nazwa usługi Cena w NOK
Skatteetaten (norweski Urząd Skarbowy):  
Wniosek o wydanie lub zmianę karty podatkowej (wymeldowanie z systemu PAYE) 475
Norweskie zeznanie podatkowe (uzupełnienie i wysyłka, lata 2019 – 2022) 1 175
Norweskie rozliczenie podatkowe (korekta, lata 2019 – 2022) 1 175
Symulacja wysokości podatku przy użyciu karty 25% (PAYE) i karty tradycyjnej (2020 – 2023) 0
Wymeldowanie z systemu 25% (PAYE) i wysyłka zeznania podatkowego (2020- 2022) 1 600
Polska deklaracja PIT+PIT-ZG (2021 lub 2022) 645
Kwoty do polskiego PIT+PIT-ZG (2021 lub 2022), dla osób samodzielnie uzupełniających PIT 495
   
NAV (norweski Urząd Pracy):  
Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego lub opiekuńczego 845
Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego i opiekuńczego (jednocześnie) 1 375
Wniosek o przyznanie zasiłku dyferencyjnego 845
Wniosek o przyznanie zasiłku dyferencyjnego i opiekuńczego (jednocześnie) 1 375
Wniosek o przyznanie zasiłku tacierzyńskiego lub macierzyńskiego 1 375
Wniosek o przesunięcie zasiłku tacierzyńskiego lub macierzyńskiego 990
Wniosek o zatrzymanie zasiłku rodzinnego/dyferencyjnego i/lub opiekuńczego 475
   
Wniosek o przyznanie lub wznowienie zasiłku postojowego (permittering) 845
Wniosek o przyznanie lub wznowienie zasiłku dla bezrobotnych (dagpenger) 845
Rejestracja na stronie NAV (meldekort, CV, wyszukiwarka, profil pracownika, aktivitetsplan) 625
   
Wniosek o przyznanie zasiłku chorobowego (deklaracja własna i wysyłka załączników) 475
Wniosek o przyznanie zasiłku rehabilitacyjnego (AAP) 1 175
Wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego z NAV w okresie pierwszych 16 dni zwolnienia 475
   
Rejestracja konta bankowego na stronie Ditt NAV lub wniosek o rejestrację konta 475
Utworzenie skargi na decyzję NAV w oparciu o wersję klienta 425 – 990
Utworzenie skargi na decyzję NAV w oparciu o norweskie akty prawne 1 175
Wysyłka wniosku po wcześniejszym zalogowaniu się BankID/BuyPass/MinID+paszport 145
   
NAVI (urząd zajmujący się ściąganiem należności nadmiernie wypłaconych przez NAV):  
Wniosek o rozłożenie płatności na raty 475
   
HELFO (urząd zajmujący się koordynacją świadczeń zdrowotnych):  
Wniosek o wydanie druków S1 (wysyłka poprzez portal Altinn) 770
   
Folkeregisteret (norweski Urząd Meldunkowy):  
Wniosek o rejstrację lub zmianę adresu (korespondencyjnego i/lub meldunkowego) 475
   
Bankructwo pracodawcy:  
Wniosek do syndyka o wypłatę zaległości (wynagrodzenie, feriepenger), druk NAV 990
Wniosek do NAV o zaliczkową wypłatę wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia 990
   
Wezwanie do zapłaty, ugoda:  
Wezwanie do zapłaty przed zgłoszeniem sprawy do Sądu Polubownego 475
Zgłoszenie sprawy do Sądu Polubownego  750
Wezwanie do zapłaty przed postępowaniem egzekucyjnym 475
Wniosek o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego 475
   
Pozostałe usługi:  
Kontakt telefoniczny z norweskim urzędem (NAV) 475
Utworzenie korespondencji do instytucji lub firmy norweskiej (email/list) 250
Usługa konsultacyjna (doradztwo) 165
Wniosek o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej (wysyłka Altinn) 475

Ceny podane są w koronach norweskich (NOK) i zawierają polski podatek VAT w wysokości 23%.

Płatność za usługę następuje na podstawie polskiej faktury VAT, wysyłanej po wykonaniu zlecenia. Termin płatności wynosi 7 dni od daty wystawienia faktury.

Na fakturze VAT podana jest zarówno kwota w koronach norweskich (NOK), jak i kwota w polskich złotych (PLN). Korony
norweskie przeliczane są na złotówki po średnim kursie NBP z dnia roboczego, poprzedzającego wystawienie faktury.

Jedna strona nieprzysięgłego tłumaczenia pisemnego to 1600 znaków, liczona bez spacji.

Tłumaczenia przysięgłe rozliczane są od strony przetłumaczonego tekstu (165 NOK za jedną stronę przetłumaczonego tekstu)

Formularze do pobrania

Pobierz formularz