+48 785 35 65 95
+47 47 35 65 95

Cennik

Nazwa usługi Cena w PLN
Skatteetaten (norweski Urząd Skarbowy):  
Wniosek o wydanie lub zmianę karty podatkowej (wymeldowanie z systemu PAYE) 185
Norweskie zeznanie podatkowe (uzupełnienie i wysyłka) 475
Norweskie rozliczenie podatkowe (korekta i wysyłka) 475
Symulacja wysokości podatku przy użyciu karty 25% (PAYE) i karty tradycyjnej (2021 – 2024) 0
Wymeldowanie z systemu 25% (PAYE) i wysyłka zeznania podatkowego (jeden rok podatkowy) 660
Polska deklaracja PIT+PIT-ZG (2021 lub 2022 lub 2023) 285
Kwoty do polskiego PIT+PIT-ZG (2021 lub 2022), dla osób samodzielnie uzupełniających PIT 185
   
NAV (norweski Urząd Pracy):  
Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego lub opiekuńczego 425
Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego i opiekuńczego (jednocześnie) 595
Wniosek o przyznanie zasiłku dyferencyjnego 425
Wniosek o przyznanie zasiłku dyferencyjnego i opiekuńczego (jednocześnie) 595
Wniosek o przyznanie zasiłku tacierzyńskiego lub macierzyńskiego 595
Wniosek o przesunięcie zasiłku tacierzyńskiego lub macierzyńskiego 425
Wniosek o zatrzymanie zasiłku rodzinnego/dyferencyjnego i/lub opiekuńczego 185
   
Wniosek o przyznanie lub wznowienie zasiłku postojowego (permittering+rejestracja) 665
Wniosek o przyznanie lub wznowienie zasiłku dla bezrobotnych (dagpenger+rejestracja) 665
Rejestracja na stronie NAV (meldekort, CV, wyszukiwarka, profil pracownika, aktivitetsplan) 265
   
Wniosek o przyznanie zasiłku chorobowego (deklaracja własna i wysyłka załączników) 185
Wniosek o przyznanie zasiłku rehabilitacyjnego (AAP) 445
Wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego z NAV w okresie pierwszych 16 dni zwolnienia 185
   
Rejestracja konta bankowego na stronie Ditt NAV lub wniosek o rejestrację konta 185
Utworzenie skargi na decyzję NAV w oparciu o wersję klienta 265
Utworzenie skargi na decyzję NAV w oparciu o norweskie akty prawne 445
Wysyłka wniosku po wcześniejszym zalogowaniu się BankID/BuyPass/MinID+paszport 55
   
NAVI (urząd zajmujący się ściąganiem należności nadmiernie wypłaconych przez NAV):  
Wniosek o rozłożenie płatności na raty 185
   
HELFO (urząd zajmujący się koordynacją świadczeń zdrowotnych):  
Wniosek o wydanie druków S1 (wysyłka poprzez portal Altinn) 295
   
Folkeregisteret (norweski Urząd Meldunkowy):  
Wniosek o rejstrację lub zmianę adresu (korespondencyjnego i/lub meldunkowego) 185
   
Bankructwo pracodawcy:  
Wniosek do syndyka o wypłatę zaległości (wynagrodzenie, feriepenger), druk NAV 395
Wniosek do NAV o zaliczkową wypłatę wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia 395
   
Wezwanie do zapłaty, ugoda:  
Wezwanie do zapłaty przed zgłoszeniem sprawy do Sądu Polubownego 185
Zgłoszenie sprawy do Sądu Polubownego  395
Wezwanie do zapłaty przed postępowaniem egzekucyjnym 185
Wniosek o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego 185
   
Pozostałe usługi:  
Kontakt telefoniczny z norweskim urzędem (NAV) 185
Utworzenie korespondencji do instytucji lub firmy norweskiej (email/list) 95
Usługa konsultacyjna (doradztwo) 65
Wniosek o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej (wysyłka Altinn) 185

Płatność za usługę następuje na podstawie polskiej faktury VAT, wysyłanej po wykonaniu zlecenia. Termin płatności wynosi 7 dni od daty wystawienia faktury.

Jedna strona nieprzysięgłego tłumaczenia pisemnego to 1600 znaków, liczona bez spacji.

Tłumaczenia przysięgłe rozliczane są od strony przetłumaczonego tekstu (65 zł za jedną stronę przetłumaczonego tekstu)

Formularze do pobrania

Pobierz formularz