+48 785 35 65 95
+47 47 35 65 95

O nas

„Experto credite – wierzcie doświadczonemu” (Wergiliusz, 70 p.n.e. – 19 p.n.e.)

Firma MMKonsult24 wyznacza nowe standardy w dziedzinie ekspresowych tłumaczeń pisemnych oraz doradztwa. Naszą domeną jest świadczenie wyspecjalizowanych usług w oparciu o fachową wiedzę oraz znajomość specyfiki rynku na którym działamy. Wyznając wartości takie jak terminowość, dokładność i fachowość pragniemy stać się liderem na rynku ekspresowych tłumaczeń pisemnych wraz z doradztwem.

Pragniemy, aby zdobyte przez nas doświadczenie, wysokie kompetencje oraz odpowiedzialność i terminowość przyczyniły się do pełnego zadowolenia oraz sukcesu naszych Klientów.

Założone cele osiągniemy poprzez :

 • oferowanie naszym klientom usług o najwyższej jakości,
 • doskonałą znajomość funkcjonowania instytucji państwowych,
 • stałe podnoszenie jakości usług,
 • podążanie za zmieniającymi się przepisami prawnymi.

RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Państwa, jako naszych klientów, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Marcin Mazurek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: MMKonsult24 Marcin Mazurek, NIP: 521 309 87 87, z siedzibą w Warszawie.
 2. We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych proszę kontaktować się mailowo (post@mmkosult24.com) lub telefonicznie (+48 22 398 84 24).
 3. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy/zlecenia i usuwane zgodnie z istniejącym porządkiem prawnym.
 4. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych lub żądanie ich usunięcia będzie równoznaczne z wypowiedzeniem umowy, jeżeli będzie dotyczyło danych niezbędnych do jej wykonania.
 6. Dane są przekazywane wyłącznie podmiotowi prowadzącemu księgowość.
 7. Dane nie będą podlegały profilowaniu.

Formularze do pobrania

Pobierz formularz