+48 785 35 65 95
+47 47 35 65 95

Jak złożyć zlecenie – zasiłek postojowy/dla bezrobotnych

Wnioskowanie o zasiłek postojowy (permittering) lub zasiłek dla bezrobotnych (dagpenger) jest procesem dwuetapowym. Oznacza to, że trzeba:

– zarejestrować się na stronie NAV jako poszukujący pracy oraz

– wysłać do NAV uzupełnione wnioski (elektronicznie lub w formie papierowej).

Rejestracja na stronie NAV możliwa jest tylko za pomocą tokena BankID lub czytnika BuyPass, a zatem nie ma już możliwości rejestrowania się za pomocą karty kodów MinID, tak jak było to możliwe w latach poprzednich.

NAV wymaga, aby osoby, które nie mają tokena BankID/BuyPass lub ten token nie pozwala na zalogowanie się na stronie NAV, osobiście zarejestrowały się jako poszukujące pracy w lokalnym urzędzie NAV. Rejestrację trzeba wykonać przed powrotem do Polski po ostatniej rotacji, w przeciwnym razie niezbędna będzie podróż do Norwegii.

Cena usługi związanej z wypełnieniem wniosku o przyznanie zasiłku postojowego wynosi 665 zł. W tej cenie zostanie przesłany na email:

– wypełniony wniosek NAV 04-0103 „Krav om dagpenger”,

– wypełniony wniosek NAV 04-0803 „Bekreftelse på sluttårsak”,

– wypełniony wniosek o ustanowienie statusu pracownika granicznego,

– wniosek o zwolnienie z obowiązku osobistego stawienia się w NAV,

– informacja na temat dalszego postępowania z wnioskami (podpisy, załączniki, adres do wysyłki).

W powyższą cenę wliczone jest także:

– pełne wsparcie, aż do momentu otrzymania końcowej decyzji dotyczącej zasiłku postojowego,

– rejestracja/uzupełnienie CV,

– przesłanie pomocy dotyczących sposobu wysyłania „meldekort” (kiedy już NAV umożliwi ich wysyłkę).

Osoby posiadające tokena BankID lub czytnik BuyPass będą mogły wykonać wszystkie czynności związane z wnioskowaniem o zasiłek postojowy elektronicznie. Usługa składa się wtedy z:

– rejestracji na stronie Ditt NAV jako osoby bezrobotnej,

– rejestracji/uzupełnienia CV, Aktivitetsplan-u, wyszukiwania ofert oraz profilu pracobiorcy,

– wypełnienia i wysłania wniosku o przyznanie zasiłku postojowego razem z niezbędnymi załącznikami,

– dołączenia dodatkowych dokumentów (np. formularza uzupełnionego przez pracodawcę).

Cena usługi związanej z wypełnieniem i wysyłką elektroniczną wniosku o przyznanie zasiłku postojowego wynosi 665 zł

Niezbędne dokumenty lub informacje/dokumenty, które będą nam potrzebne do wypełnienia wniosku o zasiłek to:

  • kopia zaświadczenia od pracodawcy o permitteringu,
  • kopia aktu urodzenia dziecka/dzieci (jeśli dotyczy),
  • umowa o pracę,
  • informacja o polskim adresie (jeśli nie jest widoczny na powyższych dokumentach),
  • hasło do systemu MinID/BuyPass
  • norweski numer podatkowy (jeśli nie ma go na powyższych dokumentach),
  • numer telefonu ( i ewentualnie pora dnia), szczególnie ważne w przypadku osób posiadających tokena BankID/BuyPass.

Powyższe informacje oraz załączniki należy przesłać mailem na adres: post@mmkonsult24.com

Formularze do pobrania

Pobierz formularz