+48 785 35 65 95
+47 47 35 65 95

Jak złożyć zlecenie – zasiłek rodzinny lub dyferencyjny oraz zasiłek opiekuńczy

W celu złożenia zlecenia, prosimy o dokładne wypełnienie formularza (do pobrania tutaj) i przesłanie go do nas mailem lub pocztą.

Cena usługi związanej z przygotowaniem przez nas wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego lub zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dyferencyjnego wynosi 425 zł. Jednoczesne przygotowanie wniosków o zasiłek rodzinny i opiekuńczy lub dyferencyjny i opiekuńczy kosztuje to łącznie 595 zł.

W tej cenie dostanie Pan/Pani wypełniony wniosek o zasiłek, listę niezbędnych załączników, które należy dołączyć oraz adres na który wniosek wraz z załącznikami należy wysłać.
W cenie zawarte jest także przetłumaczenie decyzji, jaką dostanie Pan/Pani z NAV (o przyznaniu lub nieprzyznaniu zasiłku).

Zasiłek rodzinny/dyferencyjny/opiekuńczy przysługuje osobom pracującym w Norwegii lub odbierającym z Norwegii zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek postojowy, zasiłek chorobowy, zasiłek rehabilitacyjny lub zasiłek tacierzyński.

Zasiłek rodzinny na dzieci powyżej 6-tego roku życia wynosi 1 054 NOK miesięcznie na dziecko i jest wypłacany do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Miesięczny zasiłek rodzinny na dzieci do lat sześciu (6) wynosi odpowiednio:

1 354 NOK od 1 września 2020,
1 654 NOK od 1 września 2021,
1 676 NOK od 1 stycznia 2022, a od 1 lipca 2023 – 1 766 NOK.

Od 1 września 2020 stawka norweska jest wyższa od stawki polskiej (500 zł to około 1 110 NOK), co oznacza, że osoby pobierające w Polsce 500+ mogą od 1 września 2020 odebrać zasiłek dyferencyjny, który wynosi miesięcznie około:
268 NOK od 1 września 2020,
568 NOK od 1 września 2021,
590 NOK od 1 stycznia 2022, a od 1 lipca 2023 – około 460 NOK.

W sytuacji, gdy mama dziecka jest aktywna zawodowo w Polsce, krajem pierwszeństwa w wypłacie świadczenia na dziecko/dzieci jest Polska. Oznacza to, że od 1 stycznia 2024, kiedy w Polsce stawka świadczenia wychowawczego wzrośnie do 800 zł miesięcznie, prawo do zasiłku dyferencyjnego (różnicy pomiędzy stawką norweską i polską) zostanie zatrzymane.

Innymi słowy, zasiłek rodzinny z Norwegii (1 766 NOK na dzieci do lat 6 i 1 310 NOK na dzieci w wieku 7-18 lat) będzie wypłacany tylko w sytuacji gdy jeden z rodziców pracuje w Norwegii, a drugi z rodziców nie jest aktywny zawodowo w Polsce (nie pracuje, nie opłaca KRUS, nie odbiera zasiłku macierzyńskiego lub rodzicielskiego, ani zasiłku chorobowego lub renty).

Zasiłek opiekuńczy wynosi 7 500 NOK miesięcznie na dziecko i jest wypłacany od 13 do 23 miesiąca życia dziecka.

Zasiłek rodzinny wyrównywany jest do 3 lat wstecz, licząc od dnia złożenia wniosku.
Zasiłek opiekuńczy wyrównywany jest do 3 miesięcy wstecz, licząc od dnia złożenia wniosku.

Po otrzymaniu wniosku, NAV weryfikuje informacje z kraju zamieszkania, między innymi na temat tego, czy drugi z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek rodzinny lub świadczenia rodzinne. Dlatego też, czas oczekiwania na decyzję dotyczącą zasiłku rodzinnego i/lub opiekuńczego to od 6 do 12 miesięcy.

W razie pytań lub wątpliwości proszę śmiało pisać na post@mmkonsult24.com lub dzwonić na norweski telefon komórkowy + 47 47 35 65 95 lub warszawski telefon stacjonarny +48 22 398 84 24 (od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 13.00).

W sprawach pilnych prosimy o korzystanie z formularza kontaktowego.

Formularze do pobrania

Pobierz formularz