+48 785 35 65 95
+47 47 35 65 95

Opis usługi „Norweskie zeznanie podatkowe 2023” – start 7 marca 2024

Usługa „Norweskie zeznanie podatkowe 2023” kosztuje 475 zł i obejmuje:

 • wypełnienie zeznania podatkowego na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym, 
 • wysyłkę zeznania podatkowego do norweskiego Urzędu Skarbowego (pocztą tradycyjną lub elektronicznie, poprzez portal Altinn),
 • przesłanie potwierdzenia wysłania zeznania razem z symulacją należnego podatku uwzględniającego wszystkie wpisane ulgi,
 • przetłumaczenie każdej informacji, która może przyjść z Urzędu Skarbowego w okresie oczekiwania na końcowe rozliczenie podatkowe,
 • dostarczenie do Urzędu Skarbowego odpowiednich załączników lub informacji, którą mogą być wymagane w okresie rozpatrywania zeznania podatkowego,
 • kontrolę końcowego rozliczenia podatkowego pod kątem przyznanych ulg i wysokości naliczonego podatku,
 • napisanie i wysłanie skargi na końcowe rozliczenie podatkowe, w przypadku, gdy błąd leży po stronie Urzędu Skarbowego (np. brak uwzględnienia ulgi wpisanej do zeznania podatkowego).

Schemat realizacji usługi:

 • klient dostarcza uzupełniony formularz podatkowy razem z niezbędnymi załącznikami (pocztą e-mail lub pocztą tradycyjną),
 • pracownik MMK24 potwierdza przyjęcie zlecenia, sprawdza poprawność formularza i załączników oraz informuje o przewidywanym terminie wykonania usługi,
 • MMK24 wykonuje usługę,
 • klient otrzymuje potwierdzenie wykonania usługi oraz fakturę z terminem płatności 7 dni.

Szczegóły:

 • wysyłka zeznań w formie elektronicznej (poprzez portal Altinn), możliwa jest najwcześniej od dnia 7 marca 2024. Dopiero wtedy norweski Urząd Skarbowy zamieści zeznania podatkowe, które po uzupełnieniu będzie można wysłać,
 • zeznania w formie papierowej będą wysyłane przez norweski Urząd Skarbowy pocztą tradycyjną od dnia 7 marca 2024.
 • jeśli zeznanie będzie wysyłane do norweskiego Urzędu Skarbowego elektronicznie (za pomocą kodów MinID, BuyPass lub BankID) to nie ma potrzeby czekać na papierowe zeznanie podatkowe (nie jest ono potrzebne do wykonania usługi przez MMKonsult24).

Formularze do pobrania

Pobierz formularz