+48 22 398 84 24

Opis usługi „Norweskie zeznanie podatkowe 2021”

Usługa „Norweskie zeznanie podatkowe 2021” kosztuje 1 075 NOK i obejmuje:

 • wypełnienie zeznania podatkowego na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym, 
 • wysyłkę zeznania podatkowego do norweskiego Urzędu Skarbowego (pocztą tradycyjną lub elektronicznie, poprzez portal Altinn),
 • przesłanie potwierdzenia wysłania zeznania razem z symulacją należnego podatku uwzględniającego wszystkie wpisane ulgi,
 • przetłumaczenie każdej informacji, która może przyjść z Urzędu Skarbowego w okresie oczekiwania na końcowe rozliczenie podatkowe,
 • dostarczenie do Urzędu Skarbowego odpowiednich załączników lub informacji, którą mogą być wymagane w okresie rozpatrywania zeznania podatkowego,
 • kontrolę końcowego rozliczenia podatkowego pod kątem przyznanych ulg i wysokości naliczonego podatku,
 • napisanie i wysłanie skargi na końcowe rozliczenie podatkowe, w przypadku, gdy błąd leży po stronie Urzędu Skarbowego (np. brak uwzględnienia ulgi wpisanej do zeznania podatkowego).

Schemat realizacji usługi:

 • klient dostarcza uzupełniony formularz podatkowy razem z niezbędnymi załącznikami (pocztą e-mail lub pocztą tradycyjną),
 • pracownik MMK24 potwierdza przyjęcie zlecenia, sprawdza poprawność formularza i załączników oraz informuje o przewidywanym terminie wykonania usługi,
 • MMK24 wykonuje usługę,
 • klient otrzymuje potwierdzenie wykonania usługi oraz fakturę.

Szczegóły:

 • wysyłka zeznań w formie elektronicznej (poprzez portal Altinn), możliwa jest najwcześniej od dnia 16 marca 2022 – dopiero wtedy norweski Urząd Skarbowy zamieści zeznania podatkowe, które po uzupełnieniu będzie można wysłać (zeznania wysyłane będą stopniowo, także niektórzy podatnicy mogą otrzymać zeznanie nawet 7 kwietnia 2022,
 • zeznania w formie papierowej będą wysyłane przez norweski Urząd Skarbowy pocztą tradycyjną od dnia 16 marca 2022.
 • jeśli zeznanie będzie wysyłane do norweskiego Urzędu Skarbowego elektronicznie (za pomocą kodów MinID, Altinn. BuyPass lub BankID) to nie ma potrzeby czekać na papierowe zeznanie podatkowe (nie jest ono potrzebne do wykonania usługi przez MMKonsult24).

Formularze do pobrania

Pobierz formularz