+48 22 398 84 24
11.00 - 13.00

Warto wiedzieć

Zostać przy karcie 25% (tzw. PAYE) za rok 2019, czy zmienić na kartę tradycyjną i wysłać zeznanie w marcu/kwietniu 2020?

W przeważającej większości przypadków, użycie karty tradycyjnej (tabelkowej, np. 7100) jest korzystniejsze niż pozostanie przy karcie 25%. Niższy jest wtedy należny do zapłacenia podatek, zyskuje się możliwość wpisania ulg podatkowych (np. koszt mieszkania i/lub prądu w Norwegii, koszt podróży do/po/z Norwegii, opłaty za przedszkole/żłobek w Polsce/Norwegii, odsetki od kredytu w Polsce/Norwegii, składki na związki zawodowe w Norwegii, itp.). Dodatkowo, przy tradycyjnej karcie podatkowej niższa jest sama podstawa do naliczenia podatku, ponieważ nie są do niej doliczane świadczenia opłacone przez pracodawcę (dla pracownika wydaj się “darmowe”).

Najprostszym sposobem jest jednak zamówienie u nas symulacji (porównania) wysokości podatku przy użyciu karty tradycyjnej i 25%.

Przejście z karty 25% w roku 2019 na kartę tradycyjną można wykonać najpóźniej 30. kwietnia 2020.

Formularz nie chce zapisać danych

Formularz trzeba ściągnąć/pobrać i zapisać na swoim komputerze. UWAGA Proszę nie uzupełniać formularza w przeglądarce internetowej (Mozilla, Safari, Firefox, Google Chrome czy Internet Explorer), ponieważ po uzupełnieniu formularza, przeglądarka może nie zapisać danych. Następnie należy zatem otworzyć z twardego dysku komputera i wtedy wypełnić. Po wprowadzeniu danych należy formularz zapisać ponownie, na swoim komputerze. Po zamknięciu formularza dobrze jest sprawdzić, czy wszystkie informacje zostały poprawnie zapisane – otwierając go. Formularz można również wydrukować i wypełnić długopisem. Można wtedy wysłać nam czytelny skan/zdjęcia tego formularza lub wysłać go pocztą tradycyjną w kopercie. Formularz jest niezbędny do wykonania usługi.

Dlaczego powinienem wypełnić formularz?

Formularz pozwala na zapoznanie się z sytuacją podatnika i dobór najkorzystniejszych ulg podatkowych. Dodatkowo, zawiera też potwierdzenie złożenia zlecenia oraz konieczną zgodę na gromadzenie danych. Formularz jest niezbędny do wykonania usługi.

Czy mogę wysłać zeznanie później?

W Norwegii nie ma obowiązku wysyłania zeznań podatkowych (nie dotyczy przedsiębiorców – oni muszą wysłać swoje zeznanie). Urząd może rozliczyć podatnika sam, na podstawie informacji, które posiada. Takie rozliczenie może być jednak niekorzystne, gdyż Urząd może nie przyznać niektórych ulg (pendler, 2 klasa, odsetki zapłacone za granicą). Jeżeli zeznanie nie zostało wysłane w terminie, czyli przed końcem kwietnia 2020, warto poczekać na końcowe rozliczenie roczne z Urzędu Skarbowego i wtedy dopiero wysłać korektę rozliczenia

Kalendarz norweskiego Urzędu Skarbowego na rok 2020

18. marca 2020 – start dla podatników elektronicznych. Możliwość elektronicznego dostarczenia zeznania podatkowego za rok 2019 poprzez portal Altinn, rusza 18. marca 2020. Nie wszyscy podatnicy dostaną zeznania tego dnia, ale Urząd Skarbowy zapewnia, że zeznania podatkowe wszystkich podatników elektronicznych zamieści w skrzynce Altinn najpóźniej do dnia 31. marca 2020.

31. marca 2020 – wysyłka zeznań w firmie papierowej: norweski Urząd Skarbowy zaczyna wysyłkę papierowych wersji zeznania podatkowego: „Skattemelding 2019”. Papierowa wersja zeznania podatkowego jest potrzebna tylko tym osobom, które nie posiadają kodów Altinn/MinID.

1. stycznia 2020 – 30. kwietnia 2020możliwość przełożenia terminu: W tym czasie można elektronicznie (za pomocą kodów MinID, Altinn lub BankID), przedłużyć termin na dostarczenie zeznania podatkowego. Termin złożenia zeznania można maksymalnie przedłużyć do 31. maja 2020.

30. kwietnia 2020 – koniec (podatnicy zatrudnieni na umowę o pracę): Zgodnie z przepisami, tego dnia o północy mija termin składania zeznań podatkowych. Portal do wysyłki zeznań (Altinn) nie zostaje jednak zamknięty. Zeznania drogą elektroniczną można bez przeszkód wysyłać także w maju i czerwcu 2020. Urząd Skarbowy nie jest jednak zobowiązany do uwzględnienia ulg wpisanych do zeznania, które zostało wysłane po 30-tym kwietnia 2020. Na zeznaniach wysłanych pocztą tradycyjną liczy się data stempla pocztowego. W praktyce norweski Urząd Skarbowy dolicza sobie około 7 dni na dojście listu.

31. maja 2020 – koniec (podatnicy, który przesunęli termin oraz przedsiębiorcy): Zgodnie z przepisami, tego dnia o północy mija termin składania zeznań podatkowych dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na umowę o pracę, którzy przesunęli sobie termin na złożenie zeznania. Portal do wysyłki zeznań (Altinn) nie zostaje jednak zamknięty. Zeznania drogą elektroniczną można bez przeszkód wysyłać także w maju i czerwcu. Przedsiębiorcy wysyłający zeznanie po 31. maja muszą się liczyć z karą w postaci domiaru podatkowego. Osoby zatrudnione na umowę o pracę nie muszą się martwić jakimkolwiek domiarem spowodowanym wysyłką po 31. maja.

22. czerwca 2020 – rozliczenie podatkowe (pierwsza pula): Tego dnia norweski Urząd Skarbowy powinien przesłać (zamieścić na portalu Altinn) końcowe rozliczenie podatkowe (Skatteoppgjør 2019 lub po angielsku: Tax settlement 2019). Po otrzymaniu końcowego rozliczenia należy zweryfikować, czy wszystko się zgadza. Jeżeli norweski Urząd Skarbowy nie przyznałby jakiś ulg lub się pomylił, należy wysłać skargę na rozliczenie.

12. sierpnia 2020 – rozliczenie podatkowe (druga pula): Tego dnia norweski Urząd Skarbowy powinien przesłać (zamieścić na portalu Altinn) końcowe rozliczenie podatkowe (Skatteoppgjør 2019 lub po angielsku: Tax settlement 2019) dla kolejnej grupy podatników.

21. października 2020 – rozliczenie podatkowe (ostatnia pula): Tego dnia norweski Urząd Skarbowy powinien przesłać (zamieścić na portalu Altinn) końcowe rozliczenie podatkowe (Skatteoppgjør 2019 lub po angielsku: Tax settlement 2019) dla wszystkich pozostałych podatników, którzy nie dostali rozliczeń w czerwcu lub w sierpniu.

Kolejność otrzymywania końcowych rozliczeń?

Norweski Urząd Skarbowy zazwyczaj najpierw rozlicza osoby bez ulg, na stałe zamieszkujące Norwegię oraz osoby posiadające stały numer podatkowy. Część osób rozliczana jest automatycznie – przez program komputerowy. Te osoby, mogą liczyć na otrzymanie końcowego rozliczenia podatkowego nawet po 14. dniach od złożenia zeznania za rok 2019. Osoby z zagranicy, z dużą ilością ulg, często z papierowymi dokumentami i załącznikami, są zazwyczaj rozliczane przed końcem października 2020. Urząd ustala kolejność rozliczeń na podstawie swojego klucza, na co nie mamy żadnego wpływu. Wysłanie zeznania podatkowego w pierwszych dniach kwietnia nie gwarantuje otrzymania końcowego rozliczenia podatkowego w czerwcu. Wysłanie zeznania podatkowego w maju, raczej oznacza otrzymanie końcowego rozliczenia pod koniec października.

Dostałem „Skattemelding 2019”

Ten dokument jest papierową wersją rozliczenia podatkowego, wysłaną przez norweski Urząd Skarbowy (Skatteetaten). Wersja elektroniczna tego dokumentu dostępna jest również na stronie www.altinn.no. Do tego dokumentu można wpisać ulgi podatkowe i załącza stosowną dokumentację. Papierowa wersja zeznania podatkowego jest niezbędna tylko tym osobom, które nie mogą wysłać zeznania elektronicznie.

Dostałem „Skattemelding 2019” i co dalej?

W zależności od Twojej sytuacji i informacji jakie posiada norweski Urząd Skarbowy należy:

– wpisać ulgi, dołączyć załączniki i wysłać zeznanie

– skontrolować poprawność wpisanych danych i w przypadku braku możliwości wpisania ulg podatkowych – zeznanie można pozostawić bez potrzeby wysyłania.

Wysłałem „Skattemelding 2019” i co dalej?

Należy oczekiwać na końcowe rozliczenie podatkowe (Skatteoppgjør 2019 lub po angielsku: Tax settlement 2018), które będzie dostępne najwcześniej pod koniec czerwca 2020, a najpóźniej pod koniec października 2020. Po otrzymaniu końcowego rozliczenia należy zweryfikować, czy wszystko się zgadza. Jeżeli norweski Urząd Skarbowy nie przyznałby jakiś ulg lub się pomylił, należy wysłać skargę na rozliczenie.

Dlaczego dokumentacja pobrana w Polsce powinna być aktualna?

Przedstawienie polskich dokumentów pobranych w roku 2019 może skutkować nieuznaniem wpisanych ulg.

Skrócony odpis aktu małżeństwa oraz zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu musi być pobrane z polskiego urzędu w roku 2020. Nie ma znaczenia, czy w styczniu, lutym czy marcu 2020.

Akt urodzenia dziecka nie musi być wydany w roku 2020 (może być np. z roku 2010).

Do czego potrzebny jest wspólny meldunek z współmałżonkiem i akt ślubu lub wspólny meldunek z dzieckiem i akt urodzenia?

Dokumenty te potwierdzają, że zgodnie z ustawą, podatnik w roku poprzedzającym: nie mieszkał na stałe w Norwegii i jest tak zwanym „pendlerem” (pracownikiem granicznym), a jego „centrum interesów życiowych” (jak precyzuje to ustawa) jest poza Norwegią.

Dlaczego dokumenty powinny być przetłumaczone?

Norweski Urząd Skarbowy wymaga dokumentów przetłumaczonych przysięgle na język norweski lub angielski. Dlaczego koniecznie przysięgle? Urząd nie umie potwierdzić oryginalności odpowiednich dokumentów pochodzących z różnych krajów, w różnych językach. Tłumacz przysięgły oprócz samego przełożenia tekstu jest gwarantem potwierdzającym prawdziwość takiego dokumentu w kraju wydania. Obowiązek udokumentowania prawa do ulgi leży po stronie podatnika.

UWGA! Akt ślubu i akt urodzenia dziecka, tak zwany „unijny” lub na „druku europejskim”, nie musi być tłumaczony! Są to dokumenty ustandaryzowane i warto o takie prosić podczas zamawiania odpisów.

Czy trzeba wysłać koniecznie komplet dokumentów?

Zgodnie z ustawą – trzeba. W praktyce zdarza się, że brak jakiegoś dokumentu lub nawet tłumaczenia zostanie przeoczony. Zawsze jednak trzeba się liczyć z tym, że Urząd może o ten dokument poprosić. W razie nieprzedstawiania/niedosłania odpowiedniego dokumentu we wskazanym prze Urząd terminie, może on cofnąć przyznaną ulgę i żądać zwrotu wypłaconych pieniędzy. Norweski Urząd Skarbowy sam siebie kontroluje, dlatego najlepiej jest wysłać pełen komplet dokumentów razem z zeznaniem podatkowym.

Formularze do pobrania

Pobierz formularz